Gemeenteraad 16/01/2020

De kerstkalkoen is verorberd, nieuwjaar is ook al weer 14 dagen geleden, dus hoog tijd dat onze politieke vertegenwoordigers er eens terug invlogen. 3 van de 21 raadsleden gaven om uiteenlopende redenen verstek.

Na de lange raad van december, die tot 2u ’s nachts geduurd had door de bespreking van het beleidsplan, kondigde een iets kortere gemeenteraad zich aan. De Rillaarseweg was populair, 3 van de punten hadden er ergens wel iets mee te maken.

Maar ondanks de goede voornemens, werd al na het 2e punt duidelijk dat het weer een theaterstuk van de bovenste plank ging worden. Op de vraag van N-VA ivm de kostprijs van de busronde voor de Grabbelpas, repliceerde de bevoegde schepen dat ze hierover meer uitleg zou verzamelen tegen de volgende raad. Ex-Schepen van jeugd merkte fijntjes op dat die busronde 2 jaar geleden al werd afgeschaft? Dit had de schepen toch ook moeten weten???

Maar allé op naar het volgende, een punt dat reeds in september op de raad verscheen, nl. de rioleringswerken en heraanleg van de Rillaarseweg tussen de St-Annastraat en de Dorpsstraat. SAMEN vroeg toen om dit punt uit te stellen omdat er niet voldoende overleg gepleegd was met de buurtbewoners. Dit was onmogelijk omwille van de hoogdringendheid van dit dossier. Maar wat blijkt nu, nu moet datzelfde bestuur dat dit toen niet wou uitstellen dit toch weer op de agenda plaatsen, omdat nu plots bleek dat de werken van de nutsmaatschappijen 40 dagen langer gingen duren dan eerst gepland? Waarom komt dit nu pas naar boven en niet voor dat dit punt de allereerste keer op de agenda kwam.

Maar goed, onvoorziene zaken kunnen altijd opduiken. Wie dacht dat hij alles gehad had, was er aan voor de moeite. Bij de bespreking van de structuurschets “Centrum Tielt” (blijkbaar is de Spar het centrum van Tielt?) gebeurde er iets wat zelfs de scenarioschrijvers van Familie en Thuis nooit zouden bedenken. De meerderheid vraagt om hun eigen agendapunt te verdagen omdat zogezegd de verkeerde bijlagen meegestuurd werden? Het ganse verhaal kan je terugvinden in het artikel dat ik er over schreef op de site van SAMEN.

Om dit hoogtepunt van het spektakel nog te overtreffen, dat zou moeilijk worden. N-VA deed nog een poging door zich te onthouden op de vraag of de gemeente moet afzien van zijn voorkooprecht op gronden. Enkele jaren geleden keurde N-VA dit nog mee goed in de OCMW-raad, maar blijkbaar is men nu van gedacht veranderd en onthielden ze zich op dit punt. Voortschrijdend inzicht is dat dan zeker?

De raad kabbelde naar zijn einde, enkel rond de klimaatdoelstellingen van de gemeente waren er nog enkele twistpunten. De oppositie hekelt het weinig ambitieuze klimaatprogramma van de meerderheid, maar de burgemeester verdedigt zijn beleid door te stellen dat met de “zachte” hand toch al mooie resultaten neergezet werden. Tja ja, ik weet niet welke invloed het gemeentelijk beleid gehad heeft op het particulier leggen van zonnepanelen of het feit dat auto’s milieuvriendelijker geworden zijn. Zo ver ik weet heeft het gemeentebestuur geen subsidies voor 1 van beide uitgereikt, maar als dat de klimaatambities zijn dan is het inderdaad weinig ambitieus. Dit punt was dan ook het signaal voor de burgemeester om nog eens van leer te trekken tegen Groen. Ondertussen is dit ook al een steeds wederkerend scenario. Lees er hier meer over

De vragenronde bracht nog enige opheldering.

  • De gele bak voor papier is nog in onderzoek in Tielt-Winge, samen met de invoer van Diftar.
  • Het schepencollege heeft beslist om enkel nog diervriendelijk (geluidsarm) vuurwerk toe te laten, maar of dit reglement lang stand gaat houden is nog maar de vraag. Ook hier wordt er mogelijks teruggekomen op een genomen beslissing omdat de politieraad dit niet heeft opgenomen in het GAS reglement en er een uniform GAS reglement in alle gemeentes van de zone nagestreefd wordt. Dus het zou wel eens kunnen dat van dat geluidsarm vuurwerk niet veel in huis gaat komen.

Dat was het. Benieuwd wat de voorstelling in februari brengt? Kom gerust zelf eens meegenieten van het spektakel of anders lees je het wel op mijn blog.